Loland Green Solutions udvikler biologiske anlæg til rensning af procesvand og humanspildevand. Det rensede vand kan genanvendes, eller nedsives. Kloakering kan derved undgås.

Proces- og spildevand behandles ved et forløb gennem septiktanke, hvor anaerobe bakterier starter nedbrydningen af næringssaltene i vandet. Derefter følger beluftede behandlingstanke, hvor aerobe bakterier fortsætter nedbrydningen af næringssaltene.

Næringssaltene bringes på en sådan form, så de kan bruges som næring for højerestående planter såvel som encellede grønalger. Vandet kan genbruges eller nedsives.

Repræsenteret på TECHBBQ 2021 

16-17 September 2021, Øksnehallen, Copenhagen

I samarbejde med