Biologisk bekæmpelse af Denquemyg

Dengue-myg udgør et betydeligt problem, især i lande som Indien og det sydlige Afrika. Dengue-myggene er bærere af farlige sygdomme, herunder gul feber og hjernebetændelse. En stor del af disse Dengue-myg lægger deres æg i drikkevandsreservoirer. Der findes i øjeblikket ingen kendte metoder til effektiv bekæmpelse af Dengue-myggene.

Loland Green Solutions arbejder aktivt på at udvikle en biologisk metode til at bekæmpe disse myg. Processen involverer at øge iltindholdet i drikkevandsreservoirerne til over 150%. Når iltindholdet overstiger 150%, vil mygglarver og pupper dø. Dette opnås ved hjælp af grønalger.

For at igangsætte væksten af grønalger tilsættes der biologisk næring til vandet. Inden for en kort periode (2-5 dage) vil vandet blive fyldt med grønalger, da grønalger er en af de hurtigst voksende planter på jorden. Algerne optager betydelige mængder CO2 fra luften, hvilket også hjælper med at reducere luftens CO2-niveau. Denne CO2 omdannes til ilt i vandet.

Når processen er gennemført, og vandet indeholder en tilstrækkelig mængde grønalger, kan algerne nemt fjernes ved sedimentation, en hurtig proces der tager få minutter. Efterfølgende vil det resterende vand være helt klart.

For at gøre dette klare vand egnet som kvalitetsdrikkevand, tilsættes brintoverilte (H2O2). H2O2 tilsættes for at eliminere eventuelle tilbageværende bakterier. H2O2 doseres normalt i forholdet 12 ml pr. liter vand.

Under denne proces dræbes bakterierne, og H2O2 nedbrydes til vand (H2O) og ilt (O). Dette er en omkostningseffektiv og let håndterbar biologisk metode til bekæmpelse af Dengue-myggene, samtidig med at den renser vandet til drikkevandskvalitet.

Vand med myggelarve

Efter grønalge produktion. Myggelarver dør pga. for højt ilt indhold