Optagelse af CO2 ved hjælp af alger.
200-550% ilt 24 timer i døgnet*

Efter at have arbejdet med anaerobe og aerobe bakterier, encellede grønalger og mixotrofe flagellater til behandling og genanvendelse af spildevand, siden 2003, er Loland Green Solutions lige nu i gang med at designe en såkaldt Algae Generator. Dette sker i samarbejde med OxyGuard International. I detaljer gør dette biologiske system brug af fotosynteseprocessen, der forekommer i grønne alger og flagellater. Systemet producerer i dag 200–550 % ilt 24 timer i døgnet, hvilket betyder, at det optager en enorm mængde CO2. På grund af samspillet mellem alger og mixotrofe flagellater bliver den CO2, der bruges i fotosyntesen, ikke genbrugt til naturen – og efterlader ingen spor. Dette er mit biologiske svar på den foreslåede opsamling, frysning og lagring af CO2. Denne højteknologiske metode reducerer ikke mængden af CO2 i atmosfæren

*I sommermånederne. Ilt indholdet falder i vinterperioden pga mindre lys og varme. Dog vil ilt indholdet forblive over 100%

I en forsøgsperiode på 2 år og 2 måneder, hvor alger/flagellater har stået i total mørke og uden tilgang af atmosfærisk CO2, produceres der stadig ilt.

Vand af den type, som ses i Alge-generatoren, blev placeret i dette glas og blev sat i mørke og under låg i to år.Derefter har glasset stået i lys og med låget lukket i 2 måneder og  14 dage. Der produceres (04.10-2023) 114:7% ilt i vandet, selv om låget er lukket.